Словенска научна фантастика

Дејан Ајдачић и Бојан Јовић

Словенска научна фантастика

Издавач:

Институт за књижевност и уметност
Београд, 2007

Ознаке:


Кратак опис:

Кључне речи: